Bữa tiệc vỉa hầu của các anh sếp bấn cặc

Bữa tiệc vỉa hầu của các anh sếp bấn cặc. Mấy thanh niên già này toàn là sếp to nhưng do công việc bận rộn nên các thanh niên còn ế đến tận tuổi này. Nên thanh niên nào cũng có ham muốn được chạm vào lồn của các em gái trẻ. Hôm nay nhân dịp thành lập công ty được hai mươi năm nên mấy lão rủ nhau đi ăn hầu và đã đặt bàn sẵn cần đến là vào việc thôi, khi đến quán trên bàn chỉ có một em hầu trắng muốt nhìn có vẻ nhiều nước. Xuất ăn này chỉ dành cho các ông sếp bấn cặc mà thôi, ngồi xuống bàn ăn mấy thanh niên bấn cặc thi nhau liếm lồn cô gái ấy trông rất ngon miệng. Đây là một bữa ăn mà lần đầu tiên tôi thấy ,nếu có dịp tôi cũng thử .